(Video: Quynh Huong Le Do)

Những người có một số 8 (8) trên Biểu đồ ngày sinh, người tích cực sẽ có tính tỉ mỉ, hệ thống đâu ra đó. Nếu không được tích cực, họ sẽ tỏ ra hờ hững, không ổn định.

Những người có hai số 8 (88) trên Biểu đồ ngày sinh có thể họ sẽ rất tích cực hoặc cực kỳ tiêu cực, tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người như thế nào. 

Những người có ba số 8 (888) trên Biểu đồ ngày sinh, thường bị cảm giác bồn chồn khó chịu đưa đến khía cạnh tiêu cực thường gặp hơn đối với khía cạnh tích cực. Họ hay cảm thấy cuộc sống thiếu định hướng, đáng tức giận và họ trở thành nạn nhân của sự bi quan cùng cực. Vì vậy những người này cần rất nhiều tình yêu thương và sự hướng dẫn để khuyến khích họ tập có cái nhìn rộng mở và lạc quan hơn về cuộc đời. 

Những người có bốn số 8 (8888) trên Biểu đồ ngày sinh, thường là những người cực kỳ năng động, đôi khi trở thành ‘tăng động’. Đặc biệt là ở trẻ em, các phụ huynh cần biết những điều này để có những định hướng phát triển con cho phù hợp.

Share this: