(Video: Quynh Huong Le Do)

Những người có một số 9 trong Biểu đồ ngày sinh (9) mang ba giá trị lớn: tham vọng/hoài bão, trách nhiệm, và lý tưởng. Để phát huy sức mạnh của một con số 9 hiệu quả nhất, họ cần học cách cân bằng ba giá trị này, tạo thành thế hài hòa, như kiềng ba chân.

Những người có hai số 9 (99) trong Biểu đồ ngày sinh, mức lý tưởng hóa cao độ và nhiệt tâm theo đuổi lý tưởng được tăng cao, đi kèm với những suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Họ thường bày tỏ sự hoàn hảo lý tưởng đáng ghen tị, nhưng sau đó thường quá lý tưởng để trở thành thực tế. Họ cần cẩn thận giữ sự cân bằng giữa tính thực tế và lý tưởng.

Những người có ba số 9 (999) trong Biểu đồ ngày sinh, sức mạnh lý tưởng và tham vọng/hoài bão vượt trội khiến họ khó mà kiểm soát được, và đôi khi tạo ra sự mất cân bằng với những ai không nhận ra sức mạnh của họ.

Những người có bốn số 9 (9999) trong Biểu đồ ngày sinh, sẽ có hai khả năng: + Phổ biến nhất: là những người sống mơ màng trong một thế giới kém thực tế. Họ thường hay bỏ lửng xã hội vì không thể nắm bắt được những yếu tố thực tế trong cuộc sống, vốn không thể đẹp và hoàn hảo như trong lý tưởng của họ được. + Nhóm thứ hai là những người có thái độ rất hay sân si, theo kiểu đầy ghét bỏ mọi người và hay lấy niềm vui trong việc hạ thấp người khác, mà theo quan điểm của họ là quá kém so với trong lý tưởng của họ.

Share this: