Có Trời (10%) nhưng cũng có Ta (90%). "Tận Nhân Lực" Tận lực, cố gắng hết sức rồi "Tri Thiên Mệnh".

Nếu may mắn có chỉ tay tốt ví như có cơ hội tốt nhưng phải biết cách vận dụng để tiến tới giàu sang. Nhìn tấm gương các tỷ phú Mỹ (cố gắng sáng tạo, không ngừng làm việc lâu dài có Uy tín..v.v). Điển hình tỷ phú Warren Buffett học đại học, nghiên cứu về tài chánh để đầu tư khôn ngoan. Chứ không phải Warren Buffett nhìn chỉ tay xong, không nghĩ các nguyên tắc đầu tư mà tiền vô. 

Xem chỉ tay Số giàu sang và sung sướng. 1. Vòng Đai Vua Chúa, 2. Đương Tiền Bạc, 3.Đường Sủng ái, 4.Cổ Cồn Trắng, 5.Vòng Cổ Tay 6. Chữ M  (video: Tử Vi Blog)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay