(Video: DaoMH)

 

Cuộc thi Tài Năng Trẻ 2018 do nhóm Liên Kết Các Thế Hệ tổ chức với sự hỗ trợ của các Hội Đoàn, các Nhà Bảo Trợ, cùng tất cả các Thiện Nguyện Viên – 23 tháng 6 năm 2018.

MỤC LỤC:
00:00:00 Tóm tắt / Mở đầu
00:07:00 Nghi lễ: Chào Quốc Kỳ, Phút Mặc Niệm
00:08:56 Bà Lê Kim Oanh, trưởng nhóm LKCTH 
00:13:29 Giới thiệu ban chấm thi và 2 MC 
00:15:58 Thể lệ chấm thi
00:19:59 Nguyễn Minh Trí – Thơ "Nước tôi"
00:24:18 Phan Thiên An – Đàn tranh "Bà mẹ quê"
00:28:22 Dương Nguyễn Hoàng Lam – "Con đường Việt Nam"
00:33:52 Trần Đăng Khoa – "Lối về xóm nhỏ"
00:38:14 Nguyễn Hữu Đức – Chuyện "Con hơn cha nhà có phúc"
00:46:12 Trần Đăng Khoa + Trần Đan Huy – "Đường về Việt Bắc"
00:52:10 Lâm Nguyễn Quỳnh Anh – Thổi sáo "Tình hoài hương"
00:58:16 Lê Phương Quyên – Thơ "Tôi yêu"
01:01:01 Lê Phương Quyên + Lê Phương Thy – "Trả lại cho dân"
01:06:50 Nhóm múa Oanh Vũ GĐPTQA – "Trống cơm"
01:12:54 Trần Bảo Long + Trần Bảo Lân – Thơ "Quê hương"
01:14:48 Trần Bảo Long + Trần Bảo Lân – Thơ "Hưng Đạo Đại Vương"
01:16:38 Lâm Quỳnh Mai – "Tôi yêu quê tôi"
01:22:04 Phùng Tấn Anh – Thổi sáo "Lòng mẹ"
01:25:14 Nhóm múa Thanh Thiếu Nữ GĐPTQA – "Nước non ngàn dặm ra đi"
01:33:55 Trần Thiên An – Piano "Lòng mẹ"
01:40:47 Lê Mai Chi + Trần Mary An – "Hè đến"
01:46:26 Lê Phương Quyên – "Thương ca tiếng Việt"
01:52:02 Lê Phương Thy – Thơ "Việt Nam con cháu Lạc Hồng"
01:53:49 Nhóm Tiếng Hát Thiên Thần CĐCGVNVMontreal – "Đáp lời sông núi"
01:57:24 Đỗ Hồng Hương – Guitar "Vùng lá me bay"
02:03:09 Nguyễn Xuân Quyền – "Thuyền viễn xứ"
02:09:17 Phùng Phượng Anh – "Chiều lên Bản Thượng"
02:16:38 Đố vui Sử Việt – GĐPTQA

– Văn Nghệ Phụ Diễn ———————————————————————
02:41:09 Phan Xuân Trường – "Tình hoài hương"
02:46:01 Đoàn Thu Huyền – "Tình ca"
——————————————————————————————————-
02:53:01 Trao tặng Huy Chương LKCTH
——————————————————————————————————-
CÔNG BỐ KẾT QUẢ DỰ THI TÀI NĂNG TRẺ 2018
02:56:32 Trình diễn nhạc cụ
02:58:41 Đọc thơ và kể chuyện
03:00:23 Đơn ca
03:03:01 Song ca và Hợp ca
03:07:25 Nhóm múa
03:09:30 Đố vui Sử Việt
——————————————————————————————————-
03:10:58 Chup hình lưu niệm
03:12:42 Lời cảm tạ – Bà Lê Kim Oanh, Trưởng Nhóm LKCTH
03:15:48 Hợp ca "Triệu con tim"

Share this: