(Video: Quynh Huong Le Do) Lưu ý : Nếu cộng ngày tháng năm sinh(theo dương lịch) ra con số 11 [số chủ đạo là số 11, chứ không phải số chủ đạo 2]. Ví dụ : Sinh ngày 
15/12/1946=29=11 (2+9)(số chủ đạo 11)

LẮNG NGHE TRỰC GIÁC CỦA MÌNH, BẠN SẼ THÀNH CÔNG

 

Share this: