(Video: Quynh Huong Le Do)

HÃY GÕ, RỒI CỬA SẼ MỞ 

Số 10 có đặc điểm vô cùng quý, đó là dễ thích nghi và dễ thay đổi

Họ rất thích giúp người nhưng không thích đi sâu quá vào chuyện của người khác

Họ là những người bộc trực, thẳng thắn, quyết đoán, và một tinh thần lạc quan vô biên khiến cho họ có thể quăng mình vào những trải nghiệm thuộc loại hàng khó, hàng độc, ít gặp, mà những người bình thường không dám làm.

Share this: