(Video: Quynh Huong Le Do)


BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ, ĐỪNG VÌ NHỮNG HOA THƠM CỎ LẠ DỌC ĐƯỜNG MÀ QUÊN ĐI SỨ MỆNH CỦA MÌNH 

Những người có số chủ đạo là số 11, ít nhiều đều là những người có khả năng tâm linh đặc biệt hơn người bình thường.  Họ là những người nhạy cảm, cực kỳ chân thật, công tâm và có thể tin cậy được.

Cuộc sống của họ sẽ rất đơn giản và hài hòa nếu họ biết đủ là đủ. Nhưng nếu họ mong cầu nhiều, mãi chạy theo những gì mong cầu và không đạt được, họ trở nên lạc lối, uất giận, thậm chí họ bị lạc ra khỏi con đường chính mà họ đang đi.

Share this: