(Video: Quynh Huong Le Do)

BẠN LÀ NGƯỜI ĐẶC BIỆT, HÃY SỐNG MỘT CÁCH THẬT ĐẶC BIỆT

Nếu những ai có con số chủ đạo cộng lại ra 22 thành 4 thì phải ý thức rằng bạn là những nhân vật rất là đặc biệt, chỉ chiếm 1-2% dân số một đất nước. Và bạn cũng sẽ phải sống theo một cách đặc biệt thiện lương, đặc biệt thiện lành, đặc biệt tự tin thì chúng ta sẽ có thể làm được mọi việc trong cuộc sống. 

Những người 22 thành 4 họ ít khi từ chối bất kì một thử thách nào trong cuộc sống mặc dù lớn mặc dù nhỏ và theo đó thì cái năng lực của họ tăng lên không ngừng.

Họ thích hợp làm lãnh đạo cho các doanh nghiệp hay tổ chức văn hóa. Họ xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực họ vươn đến cho dù đó là nghệ thuật, viết lách, chính trị hay các dịch vụ xã giao… 

Share this: