(Video: Quynh Huong Le Do)

Mỗi con số trong ngày sinh, liên quan mật thiết với cuộc đời của bạn. Không có con số nào là vô nghĩa, mà đằng sau đó là những tính cách, những điểm mạnh, yếu khác nhau của mỗi người. Nhiều người có con số chủ đạo giống nhau nhưng cuộc đời của họ khác nhau là do: – Từng con số vắng mặt hay có mặt trên Biểu đồ ngày sinh – Số lượng của mỗi con số – Tương quan giữa những con số Và bạn biết không, số 0 dù không được điền trên Biểu đồ ngày sinh nhưng nó cũng mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. 0 là không có gì nhưng 0 cũng có nghĩa là vô cực.

Share this: