MẠNH MẼ VÀ ĐỘC LẬP, CHÍNH LÀ BẠN! Những người số 8 cho ta một cảm giác độc lập, tự tin và là chỗ dựa đáng tin cậy cho người khác. Những tố chất này hài hòa, cộng hưởng với nhau đưa họ tới những vị trí quản lý cấp cao.Nhưng tính độc lập, quá sắc sảo của họ thường được thể hiện ra ngoài thành một thái độ khá lạnh nhạt, đôi khi trở thành thờ ơ. Chính vì thế mà đặc tính "khó mở lời, khó bày tỏ" là đặc điểm trong tính cách của họ.

(Video: Quynh Huong Le Do)

 

Share this: