(Video: Quynh Huong Le Do)

BẠN HÃY HỌC CÁCH BUÔNG BỎ NHỮNG TIÊU CỰC VÀ TẬN HƯỞNG MỌI ĐIỀU TÍCH CỰC TRONG CUỘC SỐNG NÀY Bạn đến với cuộc đời này là để học cách tự giải phóng bản thân mình khỏi những năng lượng tiêu cực. Khi bạn lắng lại những tiêu cực và thả đi những năng lượng tích cực, tự tin, tốt đẹp và sáng tạo thì vũ trụ sẽ gởi lại cho bạn những thành công, tích cực, mọi điều tốt lành.

Ngoài ra, những người sở hữu con số chủ đạo 6 được cho là những người rất yêu gia đình. Họ theo đuổi yêu thương, thỏa sức sáng tạo và cân bằng giữa lý trí và bao dung.

Share this: