(Video: Quynh Huong Le Do)

BẠN LÀ VIÊN NGỌC QUÝ, HÃY LAU BỤI MỜ VÀ TỎA SÁNG Trên thực tế, người có con số chủ đạo là 5 thường có khuynh hướng cố gắng thoát khỏi những sự trói buộc. Những người này yêu tự do đến mức họ không thể làm việc gò bó theo giờ giấc quy định hoặc không chịu được sự lãnh đạo trực tiếp từ sếp.

Khi được tự do, họ sống động, năng động, nhưng một khi bị gò bó hay ràng buộc, họ trở nên ủ dột và tâm trạng lên xuống bất thường, thậm chí còn có khi lãnh đạm. Khi người số 5 trưởng thành hơn, họ sẽ tự biết điều chỉnh để hài hoà hơn với các kỷ luật, kỷ cương nơi các tập thể họ sống hay sinh hoạt, qua đó tăng lên cảm giác an toàn cho bản thân mình, đặc biệt là trong các mối quan hệ. Trên hết, hãy nhớ rằng người số 5 là người lấy tình yêu thương làm động cơ cho mọi hành động, cho dẫu họ không phải lúc nào tỏ bày điều đó cho mọi người xung quanh biết.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »