(Video: Quynh Huong Le Do)

VIỆC GÌ DÙNG TRÍ, NGƯỜI SỐ 3 SẼ RẤT THÀNH CÔNG

Người số 3 sẽ rất mạnh về mặt tư duy và lý luận. Chính vì thế, họ phù hợp để làm nhà lí luận phê bình, các bộ môn nghệ thuật, các nhà báo,…Tuy nhiên, người số 3 trục trí phát triển mạnh dẫn đến lấn át phần tâm hồn của mình, cho nên họ phải có thêm nhiều trải nghiệm cuộc sống để cho sự tinh tế cảm thụ của mình nó phát triển lên thì cuộc sống của họ sẽ cân bằng. Và còn rất nhiều điều đặc biệt mà con số chủ đạo 03 mang đến cho những ai đang sở hữu con số này.

Share this: