(Video: DaoMH)

Tết Trung Thu do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal, Canada, cùng các Hội Đoàn, tổ chức vào ngày 01 tháng 09 , 2019
MỤC LỤC :
00:00:00 Tóm tắt / Mở đầu
00:03:46 Trò chơi cho các em, lấy phiếu điểm để đổi quà
__________________________________________________________
00:05:44 Lễ Khai Mạc: Chào Quốc Kỳ và Phút Mặc Niệm
00:08:34 Tóm lược Chương trình
00:09:37 BS Đào Bá Ngọc, Chủ tịch CĐNVQG vùng Montreal
00:21:11 Lời cám ơn các Mạnh thường quân
__________________________________________________________
00:22:04 Trần An – "Mùa hè tạm biệt"
00:26:04 Hợp ca Trường Hồng Bàng – "Mừng Trung Thu"
00:29:18 Thúy Mai – "Rước đèn tháng tám"
00:31:23 Thúy Mai – Kể truyện Chú Cuội và cây Đa
00:49:42 Bảo Long (Violon) – "Tết Trung Thu"
00:51:24 Bảo Long + Bảo Lân – Thơ "Trung Thu quê em"
00:52:43 Ái Phương – "Tuổi thơ"
_________________________________________________
00:57:39 Phát lồng đèn Trung Thu
00:58:47 Chùa Quan Âm – Múa Lân
00:59:12 Biểu diễn võ thuật Vovinam
01:07:34 Phát bong bóng nghệ thuật và bánh Trung Thu
_____________________________________________________
01:16:54 Nha sĩ Hoa Xuân Long vận động tranh cử khu Brossard

Share this: