Thăm quần thể hang động Ellora 1.500 tuổi

(Video: FAHOKA Xê Dịch)

Quần thể hang động Ellora có đến 34 hang động dọc theo ngọn đồi Charanandri. Trong đó hang từ số 1 – 12 là hang Phật giáo, hang 13 – 29 là hang động Ấn giáo và 30 – 34 là hang động kỳ na giáo. Tổng chiều hang quần thể ellora gần 2km. Ellora được công nhận là di sản thế giới.

Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »