Thành phố Vũ Hán (trước đại dịch Corona)

(Video: FAHOKA Xê Dịch) 18 Oct 2019  

 

=================

Đường phố VŨ HÁN trong những ngày ĐẠI DỊCH BỆNH CORONA VIRUS hoành hành (Video: GÀ ĐỒI VĂN DUY) 31 Jan 2020 

 

VŨ HÁN : Nhập VIỆN CÁCH LY và hành trình sơ tán khỏi TÂM BÃO CORONA (Video: GÀ ĐỒI VĂN DUY) 11 Feb 2020  

Share this:
Translate »