Nàng: Anh có hút thuốc bao giờ không ?
 Chàng: Không bao giờ.
 Nàng: Vậy anh có uống rượu chứ ?
 Chàng: Đời anh chưa từng uống một giọt rượu nàọ
 Nàng: Thế còn cờ bạc? Chắc anh cũng có chơi chứ ?
 Chàng: Không khi nào, em biết đấy mà.
 Nàng: Vậy ngoài em ra, anh còn để ý đến cô nào không ?
 Chàng: Em phải tin anh chứ. Anh chĩ có duy nhất em mà thôi
 Nàng: Nhưng anh cũng phải có một thói xấu gì đó chứ ?
 Chàng: À, đúng là thỉnh thoảng vì yêu anh có hay nói dối

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »