(video: Thuy Nga) Thể Dục Thẩm Mỹ với Kỳ Duyên & PBN Dancers

1. Phần Làm Nóng Cơ Thể / Warm Up 
2. Phần Tập Vận Động Tim Mạch / Cardio Blast 
3. Phần Tập Tay Thon / Arm Sculpting 
4. Phần Tập Đôi Chân / Hot Legs 
5. Phần Tập Bụng / Hard Core Abs 
6. Phần Tập Thư Giã Bắ Thịt / Stretch it Out 

vv..

Share this: