TÌM LẠI BÌNH AN : Phương pháp thiền phổ biến, đơn giản & hiệu quả 

PHẦN 1: Thiền đếm hơi thở

(Video: Bạn Tinh Thần)

 

PHẦN 2: Theo dõi hơi thở (Video: Bạn Tinh Thần)

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »