(18/03/2019 – VOA)

Mối lo ngại của Mỹ hiện nay là các mục tiêu công nghệ của Trung Quốc, và sự giằng co giữa hai siêu cường đẩy Thung lũng Silicon vào thế kẹt.

Share this: