Tiễn biệt

"Em ơi lửa tắt bình khô rượu
 Đời vắng em rồi vui với ai" (Vũ Hoàng Chương)
 
 Tiễn em đi xe ga buồn muốn khóc
 Anh lặng nhìn tầu chuyển bánh rời xa
 Chiều mưa buồn như giọt lệ châu sa
 Thành phố lên đèn đêm dài trằn trọc
 
 Em ra đi với tình yêu mới
 Anh trở về ôm kỷ niệm thương đau
 Bao luyến ái lời tình tự năm nào
 Giỡ đã hết theo tình ta tan vỡ
 
 Em ra đi hoa buồn không muốn nở
 Chim lặng lờ ủ rũ thiếu tiếng ca
 Anh nhìn hoa và chim lẹ chan hòa
 Bao thương nhớ từ đây đành cô quanh
 
 Tiễn em đi một lần không trở lại
 Lối đi, về, nay mãi mãi đơn côi
 Ôi tình yêu thắm tiết nỡ chia phôi
 Như cánh hoa bị vùi trong bão tố
 
 Nguyễn Văn Tài

Share this:
Translate »