(Video: Video AloBacsi)  Khi thấy 3 dấu hiệu đột quỵ : 1. Mặt méo 2. Tay chân yếu 3. Nói khó nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất .

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »