Trong xe có ba kỹ sư: kỹ sư điện, kỹ sư hóa chất và kỹ sư về computer. Đột nhiên xe bị tắt máy. Kỹ sư điện mở máy ra để xem chỗ nào bị hỏng. Kỹ sư hóa chất đoán rằng có thể xăng đã bị biến chất và làm nghẹt máy. Riêng kỹ sư về computer đề nghị: "Chúng ta hãy đóng tất cả các cửa sổ lại, thoát ra khỏi xe, sau đó lại vào xe, và mở cửa sổ ra, có lẽ xe sẽ chạy lại được !".
 
 Ngoan
 
 Hôm nay Bé được đi học, Bé thích lắm.
 
 Sau khi làm bài tốt, Bé được cô khen và cho điểm 10.
 
 Bé lễ phép thưa: Thưa cô, em không dám lấy ạ.
 
 Cô: Sao vậy?
 
 – Dạ… mẹ em dặn "ai cho gì cũng không được lấy ạ".

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »