Tình Lầm Lỡ | Ca sĩ: Ngọc Lan | Lời Việt: Anh Bằng | Asia 8 – Đêm Nhạc Hội 02

(video: Asia Entertainment Official)

Share this: