1 phụ nữ thắc mắc về tình yêu bèn đi hỏi Dr. Love cố vấn hôn nhân gia đình 

– Tình yêu màu gì ?
Tình yêu là một trong những tình cảm rất phức tạp và màu sắc của nó cũng vậy. Khi yêu ta thấy màu xanh. Khi yêu ta thấy màu trắng khi người ta yêu mặc áo trắng. Khi ta hy vọng, tình yêu có màu xanh. Khi ta buồn, tình yêu màu tím. Khi ta đau khổ, tình yêu có màu vàng… tàn tạ. Khi ta tuyệt vọng, tình yêu chuyển sang màu đen tối thui.

Nhưng trong đa số các trường hợp, tình yêu có thể là thời tiết. Khi ta yêu thấy mưa ta gọi đó là lãng mạn. Khi buồn không có tình ta thấy mưa buồn…ngủ. Có màu áo người ta yêu hay mặc, hay màu kẹp tóc người ta yêu hay cài. "Áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc", thi sĩ Nguyên Sa đã nói hộ những người đang yêu.


Tình yêu là một trong những tình cảm rất phức tạp và màu sắc của nó cũng vậy. Khi yêu ta thấy màu xanh. Khi yêu ta thấ màu trắng khi người ta yêu mặc áo trắng. Khi ta hy vọng, tình yêu có màu xanh. Khi ta buồn, tình yêu màu tím. Khi ta đau khổ, tình yêu có màu vàng… tàn tạ. Khi ta tuyệt vọng, tình yêu chuyển sang màu đen tối thui.

Nhưng trong đa số các trường hợp, tình yêu có thể là thời tiết. Khi ta yêu thấy mưa ta gọi đó là lãng mạn. Khi buồn không có tình ta thấy mưa buồn…ngủ. Có màu áo người ta yêu hay mặc, hay màu kẹp tóc người ta yêu hay cài. "Áo nàng vàng ta về yêu hoa cúc", thi sĩ Nguyên Sa đã nói hộ những người đang yêu.

===
Phụ nữ và đàn ông

Một người nhận được tin nhắn qua FB: "Tôi lấy phải đức ông chồng lắm chuyện, suốt ngày thao thao bất tuyệt về những đời vợ trước hết sức bực bội. Các bạn nghĩ tôi phải làm sao?"

Bất ngờ có comment cố vấn như sau: "Hãy thao thao bất tuyệt với ông nhà về những người chồng tương lai của mình".

===

Hỏi đáp
Cần mà không kiệm, như gió lùa nhà trống. Ý là thế nào?
– Tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »