Tình Yêu San Sẻ

 Là hoa, là nụ, hay là cành?
 Là cả mùa xuân em tặng anh
 Ôi những lá sương ôm lóng lánh
 Tay em đưa đến những ngày xanh
 Phải chăng chim, gió mới qua đèo
 Hay suối, hay thông đang họa reỏ
 Nghe bước mầm đi như tiếng nhạc
 Cũng vì muôn vạn hạt em gieo
 Vườn hồn hoa chậm hay hoa ủ
 Trước sức xuân sang chợp nở đều
 Đêm hóa bếp hồng em chụm thổi
 Ngày thành lụa tuyết để em thêu ….

 

(Xuân Diệu)

Share this:
Translate »