Mua xe trả nợ cần biết – làm thế nào để tránh trả dài hạn 84 tháng (7 năm) 

1. Thực hiện – Mua theo ngân quỹ của bạn

2. Thực hiện – Mua kiểu xe bạn cần (nằm trong ngân quỹ của bạn)

3. Không mua xe trả quá 6-7 năm (max kỳ hạn cao nhất trả nợ xe trong vòng 5 năm)

4. Không để người bán xe "vẽ" ra những loại xe "tiện lợi xịn hơn ngon hơn" để mua hơn số tiền bạn dự trù.

Tips to avoid long-term car loan debt (Video: CBC News)

Share this: