(

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ba Lan cùng hai phu nhân ngay sau cuộc họp hôm 13/6 đã ra sân để xem chiến đấu cơ F-35 bay qua bầu trời Tòa Bạch Ốc.

Share this: