Top 10 biotech jobs in demand in next decade (Video: Biotecnika)

==============================================

Công nghệ sinh học là gì? Và sự triển vọng

Công nghệ Sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp với các sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người, đồng thời phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể, các sản phẩm của ngành Công nghệ Sinh học được ứng dụng trong đời sống như: sản xuất thuốc, thức ăn; điều chế và sản xuất hóa chất công nghiệp; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng công nghệ di truyền, xét nghiệm trong y khoa; giải quyết các vấn đề môi trường;…

Sinh viên ngành Công nghệ Sinh học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều vai trò vị trí khác nhau như:

1.Kỹ sư điều hành sản xuất, quản lý và đảm bảo chất lượng tại các nhà máy sản xuất dược phẩm, thực phẩm;

2. Chuyên viên Công nghệ Sinh học tại các công ty chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản;

3. Các trung tâm kiểm nghiệm, phòng thí nghiệm, cơ quan nghiên cứu về công nghệ vi sinh, Công nghệ Sinh học thực vật, Công nghệ Sinh học động vật;

4. Chuyên viên phân tích mẫu bệnh phẩm;

5. Xét nghiệm trong bệnh viện, trung tâm y khoa.

 

Sinh học và công nghệ sinh học khác nhau như thế nào?
Hai ngành học này tuy tên gọi có phần giống nhau nhưng thực ra lại khác nhau rất nhiều điểm về chương trình học và công việc sau khi ra trường. Bài viết này sẽ giúp các bạn học sinh phân biệt được rõ hơn và chọn lựa được chính xác ngành học phù hợp cho bản thân.


Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu về sự sống. Các bạn sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về các qui luật khác nhau của hệ thống sống và các kỹ năng tối thiểu để tìm hiểu hệ thống sống, có khả năng vận dụng các kiến thức và kỹ năng này để tiếp cận, giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh học. Hiện nay, ngành Sinh học gồm các chuyên ngành: sinh học động vật, sinh học thực vật, tài nguyên môi trường, vi sinh – sinh học phân tử và sinh hóa.

Đây là ngành học nghiên cứu về nguồn gốc, sự phát triển và đời sống của sinh vật ở các mức độ từ cấu trúc, chức năng các phân tử sinh học trong tế bào cho tới tác động qua lại của sinh vật và môi trường sống. Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về quy luật khác nhau của sinh học, những kĩ năng thực hành tối thiểu để nghiên cứu về sinh học, khả năng tiếp cận, giải quyết các vấn đề đa dạng của thực tiễn liên quan đến sinh học và khả năng nghiên cứu độc lập.

Danh hiệu tốt nghiệp ngành Sinh học là cử nhân. Cử nhân Sinh học có thể hoạt động trong các lĩnh vực như Sinh học, giống, bệnh trong chăn nuôi, thú y, thủy sản; Sinh học, giống, bệnh ở cây trồng, Bảo tồn, Bảo tàng tài nguyên, đa dạng sinh học, sinh thái môi trường, chế biến, phân tích, kiểm nghiệm về nông – lâm, Y dược, môi trường.

Các bạn sau khi ra trường có thể làm công tác giảng dạy và nghiên cứu ở các trường từ Trung học đến cao đẳng, đại học, Viện hoặc làm việc trong lĩnh vực công nghệ của các cơ quan của nhà nước, tư nhân hoặc liên doanh với nước ngoài như các công ty nuôi dưỡng và gây giống những động thực vật quý hiếm, công ty giống cây trồng, cấy ghép mô, nấm, các cơ quan sản xuất kinh doanh, các dịch vụ có liên quan đến Y- sinh học, các viện kiểm nghiêm.

Khác với Sinh học, ngành Công nghệ sinh học là một tập hợp các ngành khoa học và công nghệ (sinh học: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học và công nghệ học) nhằm tạo ra các qui trình công nghệ khai thác ở qui mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động vật và thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

Một số chuyên ngành hiện đang đào tạo ở các trường đại học như công nghệ vi sinh, công nghệ tế bào, công nghệ mô – công nghệ protein-enzym và kỹ thuật di truyền, CNSH nông nghiệp, CNSH công nghiệp, CNSH môi trường, CNSH thực phẩm, CNSH y dược, tin – sinh học.

Tùy từng trường, danh hiệu tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học có thể là kỹ sư hoặc cử nhân. Kỹ sư ngành CNSH được trang bị những kiến thức cơ bản về sinh học và kiến thức sâu về kỹ thuật công nghiệp, có khả năng vận hành sản xuất, chọn lọc và phát triển CNSH theo qui mô công nghiệp. Cử nhân ngành CNSH được trang bị những kiến thức chuyên sâu về sinh học, chú trọng các qui luật sinh học và các kỹ năng có thể được khai thác để tạo ra công nghệ và sản phẩm trực tiếp phục vụ cuộc sống, chú trọng tính liên ngành, đặc biệt trang bị các kiến thức và kỹ năng về sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, kỹ thuật tế bào, kỹ thuật lên men, công nghệ enzym…

Kỹ sư và cử nhân ngành CNSH có thể làm việc ở các lĩnh vực: y dược (chẩn đoán bệnh, chế biến thuốc, văcxin); môi trường (xử lý môi trường, đánh giá mức độ độc hại của sản phẩm, xử lý chất thải, bảo vệ môi sinh…); nông – lâm – ngư (giống, bệnh, chất lượng), công nghiệp (lên men công nghiệp, vật liệu sinh học, thuốc, chế biến); tin – sinh học (genomics, proteomics, công nghệ protein…); thực phẩm (công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản các sản phẩm sau thu hoạch, các hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm)…

Tham khảo và tìm hiểu 7 trường cao đẳng và đại học về nghành sinh học/công nghệ sinh học tại Mỹ

1. John Hopkins University tại Baltimore, Maryland

2. University Of Pennsylvania

3. University of Wisconsin

4. Purdue University tại West Lafayette, Indiana

5. University of Georgia

6. Boston University

7. University of Rhode Island tại Kingston, Rhode Island. 

 

(Theo Hướng nghiệp)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay