(TheMysterious World bình chọn)

Đứng đầu danh sách này là hồ Melissani Cave ở Hy Lạp.

1. Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)


Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)

2. Hồ Plitvice (Croatia)


Hồ Plitvice (Croatia)

3. Hồ Peyto (Canada)


Hồ Peyto (Canada)

4. Hồ Baikal (Nga)


Hồ Baikal (Nga)

5. Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)


Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)

6. Hồ Maligne (Canada)


Hồ Maligne (Canada)

7. Hồ Manasarovar (Tây Tạng)


Hồ Manasarovar (Tây Tạng)

8. Hồ Dal (Ấn Độ)


Hồ Dal (Ấn Độ)

9. Hồ Pehoe (Chile)


Hồ Pehoe (Chile)

10. Hồ Matheson (New Zealand)


Hồ MathesonShare this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »