Top 10 hồ nước đẹp nhất thế giới

(TheMysterious World bình chọn)

Đứng đầu danh sách này là hồ Melissani Cave ở Hy Lạp.

1. Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)


Hồ Melissani Cave (Hy Lạp)

2. Hồ Plitvice (Croatia)


Hồ Plitvice (Croatia)

3. Hồ Peyto (Canada)


Hồ Peyto (Canada)

4. Hồ Baikal (Nga)


Hồ Baikal (Nga)

5. Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)


Hồ Năm Hoa (Trung Quốc)

6. Hồ Maligne (Canada)


Hồ Maligne (Canada)

7. Hồ Manasarovar (Tây Tạng)


Hồ Manasarovar (Tây Tạng)

8. Hồ Dal (Ấn Độ)


Hồ Dal (Ấn Độ)

9. Hồ Pehoe (Chile)


Hồ Pehoe (Chile)

10. Hồ Matheson (New Zealand)


Hồ MathesonSave on your hotel - hotelscombined.com
Translate »