1. Hoa Kỳ (GDP 21 340 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 56,267 USD)

2. Trung Quốc (GDP 14 220 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 7,794 USD)

3. Nhật (GDP 5 180 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 39,029 USD)

4. Đức (GDP 3 960 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 41,509 USD)

5. Ấn Độ (GDP 2970 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 1,637 USD)

6. United Kingdom (GDP 2 830 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 39,005 USD)

7. Pháp (GDP 2 760 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 37, 771 USD)

8. Ý (GDP 2 030 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 30, 745 USD)

9. Brazil (GDP 1 960 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 8,449 USD)

10. Canada (GDP 1 740 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 40,532 USD)

…..

11. Hàn Quốc (GDP 1 600 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 27,526 USD)

21. Đài Loan (GDP 601.43 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 40,000 USD)

25. Thái Lan ( GDP 516.66 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 5,831 USD)

32. Hong Kong (GDP 381.72 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 42,806 USD)

36. Singapore (GDP 372.81 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 50,757 USD)

46. Việt Nam (GDP 260.30 tỷ USD; GDP bình quân đầu người 2,109 USD)

(Video: MX79)

Share this:
@ 2020 TN InfoWay
Translate »