Trả lại tình đầu

 Em muợn vai anh để tựa đầu
 Mong mình giữ mãi mối tình sâu
 Thu đi Đông đến chia đôi ngả
 Ai sẽ cùng em trọn kiếp sau ?
 
 Trả lại vòng tay buổi ban đầu
 Tình mình tan vỡ bởi vì đâu
 Duyên phận ngày xưa nay đành lỡ
 Kiếp sau chớ hẹn để lòng đau !
 
 Mộng đẹp giờ đây đã úa màu
 Ân tình xưa ấy nay còn đâu
 Vòng tay người ấy chưa kịp tựa
 Đáy lòng chôn kín một niềm đau !
 
 Bội-Trân Sakura

Share this:
Translate »