Em muợn vai anh để tựa đầu
 Mong mình giữ mãi mối tình sâu
 Thu đi Đông đến chia đôi ngả
 Ai sẽ cùng em trọn kiếp sau ?
 
 Trả lại vòng tay buổi ban đầu
 Tình mình tan vỡ bởi vì đâu
 Duyên phận ngày xưa nay đành lỡ
 Kiếp sau chớ hẹn để lòng đau !
 
 Mộng đẹp giờ đây đã úa màu
 Ân tình xưa ấy nay còn đâu
 Vòng tay người ấy chưa kịp tựa
 Đáy lòng chôn kín một niềm đau !
 
 Bội-Trân Sakura

Share this: