1.Cách dạy khác nhau trước khi bé hiểu quy luật nhân quả và sau khi hiểu luật nhân quả.

2.Đừng cho bé thông tin. Hãy đặt câu hỏi cho bé. ==>Để tự bé trải nghiệm, khám phá, tự tìm hiểu, tự suy nghĩ, tự đưa ra kết luận (não làm việc mới phát triển).

3.Dưới 7 tuổi, đừng chỉnh sửa nhiều lỗi lầm. Tập thói quen cần ít nhất 21 ngày (để hình thành thói quen).

(Video: Trần Thị Ái Liên)

Share this: