Trương Giai Ninh

Trương Giai Ninh sinh ngày 26-5-1989 tại Thành phố Cát Lâm, Trung quốc. Cô sống và làm việc chủ yếu ở Trung quốc. Trương Giai Ninh nữ diễn viên gia nhập làng phim Hoa ngữ từ lâu. Trương Giai Ninh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương khoa diễn xuất. 

Share this:
Save on your hotel - hotelscombined.com
Translate »