(Video: CamLy Duong TV) Tư Duy Người Thành Công. Kinh tế chia sẻ. Lòng yêu thương, tận tâm, quan tâm tới khách hàng, nhân viên, đối tác trong kinh doanh. Cám ơn. Lòng biết ơn. Sử dụng nguồn lực (của rất nhiều người). Tư duy thời đại hoàng kim. 

6 cấp độ thang nhận thức [từ đọc sách hay xem videos, học về kinh doanh]:

(đi từng cấp bậc 1 ->2->3->4 ->5->6)
1. Nhớ
2. Hiểu
3. Vận dụng [*****]
4. Phân tích [cái gì có thể làm ngay được]
5. Đánh giá [giá trị phù hợp với mình]
6. Sáng tạo

Video được trích từ Khóa huấn luyện GIA* – ĐẠI SỨ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU cùng CamLy Group – Khóa 1, với Chủ đề "Giá Trị và Tư duy của Người thành công trong thời đại mới", được trao đổi trực tiếp từ CEO CamLy Duong.

Share this:
@ 2020 TN InfoWay