TỬ VI “lục thập tinh hệ” – đại gia tử vi Vương Đình Chi

(Võ trúc Chi dịch)

 

Tập sách gồm 60 bài, của đại gia tử vi Vương Đình Chi viết, gom góp tại nhiều thư mục sách, là những tinh túy cách cục biến hóa của “Trung châu phái”, thuộc giáo trình nâng cao, đọc kỹ sẽ hiểu được đặc tính của sao, 

Mục đích “lục thập tinh hệ” giới thiệu, chủ yếu là các phản ứng đặc thù khi tổ hợp tinh hệ vận hành qua 12 cung. xin lưu ý, chỉ giới thiệu một phản ứng đặc thù, vì vậy sẽ không còn [tam phương tứ chính] Để minh họa cho tình hình chung.

Cái được gọi là trường hợp bình thường,

hội Xương Khúc, Khôi Việt, Phụ Bật, Lộc Mã là TỐT.

hội Hỏa Linh, Kình Đà, Không Kiếp là XẤU

Những suy luận đã được Tác giả ghi chú thêm vào [Tử vi đẩu số giảng nghĩa] của Lục Triệu Bân tiên sinh. Có thể thành một tư liệu tham khảo..

Ở phần mô tả về đặc thù phản ứng (tính chất đặc biệt), Nguyên tắc chỉ có thể được sử dụng để giới thiệu, Không có khả năng trong sáu mươi tinh hệ, mười hai cung phản ứng khác nhau mọi điều nói rõ. làm như vậy sẽ có 8640 nguyên tắc phải mô tả, gia thêm “Phụ Tá, Sát, Hóa cùng sao Lưu” hội lại sẽ làm tất cả rối tung ngoài sức tưởng tượng được.

Vì vậy dự đoán chỉ giới hạn ở Mệnh cung là chính, làm thế nào đem bản chất của mệnh cung để đoán các cung khác? Chỉ có thể dựa vào thí dụ của mỗi tinh hệ, để từng cung có một giải thích chi tiết hơn.

Người học Tử vi đẩu số thật ra có 2 cách để giải quyết,

1) [tín hiệu dữ liệu], lấy kinh nghiệm của những người thâm cứu không xem đó là bí mật bất truyền (thiên cơ bất khả lộ)

2)[phản ứng nguyên tắc]

Tôi tin chương nói về [lục thập tinh hệ] này, là nguyên tắc thứ nhất, cũng là lần đầu truyền dạy những tinh hoa của đẩu số. nếu không biết [lục thập tinh hệ] có [phản ứng nguyên tắc] độc đáo của nó, có thể (đưa đến) lạm dụng [tín hiệu dữ liệu]. biết rằng những nguyên tắc về sau, thường được bổ sung từ những dữ liệu không đầy đủ,

Vì vậy tôi hy vọng người đọc sẽ nghiên cứu thâm sâu, thông qua những kinh nghiệm tập trung, về lâu sau có thể thấu suốt [tín hiệu dữ liệu], và không cần tín hiệu cũng có thể có một luận đoán chuẩn xác

Ví dụ, khi bản gốc, In ra tất cả các trường hợp tinh bàn, để tiện duyệt đọc, Nhưng sau đó đã quyết định hủy bỏ, hiện hữu bởi một phần độc giả muốn đọc, một phần muốn viết tinh bàn mệnh của họ, Để tăng thêm phần ấn tượng, nếu thiếu kiên nhẫn để tự an tinh bàn, ắt không thể tiến nhập vào cảnh giới đoán mệnh cao cấp được.

—————-Mục lục
1. Tử vi tọa tí ngọ quan hệ tinh thần / vật chất
2. Phá quân tọa dần thân bạn nghịch / thuận tòng

3. Liêm Phủ tọa thìn tuất cảm tình / lý trí

4. Thái âm tọa tị hợi phát xạ / thu liễm

5. Tham lang tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

6. Đồng Cự tọa sửu mùi minh láng / âm ám

7. Vũ Tướng tọa dần thân quá cương / quá nhu

8. Nhật Lương tọa mão dậu tường hòa / cô kị

9. Thất sát tọa thìn tuất lý tưởng / huyễn tưởng

10. Thiên cơ tọa tị hợi cơ biến / cơ mưu

11. Tử Phá tọa sửu mùi bất ổn / an định (bấm vào dòng chữ xanh đọc bài này)

12. Thiên phủ tọa mão dậu trì trọng / cẩn thận

13. Thái âm tọa thìn tuất mục tiêu / manh động

14. Liêm Tham tọa tị hợi tình cảm / vật dục

15. Cự môn tọa tí ngọ nội liễm / nghi kị

16. Thiên tướng tọa sửu mùi ưu nhã / dung tục

17. Đồng Lương tọa dần thân lãng mạn / nguyên tắc

18. Vũ Sát tọa mão dậu quyết đoạn / đoản lự

19. Thái dương tọa thìn tuất bất tha luy / tha luy

20. Thiên cơ tọa tí ngọ dương cương / âm nhu

21. Tử Phủ tọa dần thân chủ động / bị động

22. Thái âm tọa mão dậu kiên cường / bạc nhược

23. Tham lang tọa thìn tuất kiên nhẫn / táo tiến

24. Cự môn tọa tị hợi thâm trầm / xung động

25. Liêm Tướng tọa tí ngọ cương nghị / thúy nhược

26. Thiên lương tọa sửu mùi chính trực / tinh minh

27. Thất sát tọa dần thân cô cao / uy quyền

28. Thiên đồng tọa mão dậu không hư / sung thật

29. Vũ khúc tọa thìn tuất nhân tuần / tiến thủ

30. Thái dương tọa tị hợi tích cực / tiêu cực

31. Phá quân tọa tí ngọ ngoan hiêu / quả cảm

32. Thiên cơ tọa sửu mùi thượng tiến / hạ du

33. Tử Tham tọa mão dậu vật dục / tình dục (bấm vào dòng chữ xanh đọc bài này)

34. Cự môn tọa thìn tuất kích phát / tao kị

35. Thiên tướng tọa tị hợi khai sang lực / nhân nhân thành sự

36. Thiên lương tọa tí ngọ cô khắc / dung hòa

37. Liêm Sát tọa sửu mùi phấn phát / cương lệ

38 Thiên đồng tọa thìn tuất khoáng đạt / đoản chí

39. Vũ Phá tọa tị hợi thích ứng / phản ảo

40. Thái dương tọa tí ngọ hư phù / trầm ổn

41. Thiên phủ tọa sửu mùi khiêm hòa / khiếp nhược.

42. Cơ Âm tọa dần thân lý trí / tình tự

43. Tử Tướng tọa thìn tuất hữu tình / vô tình ***

44. Thiên lương tọa tị hợi phù đãng / ổn định

45. Thất sát tọa tí ngọ quyền uy / khắc kị

46. Liêm trinh tọa dần thân mẫn cảm / đạp thật

47. Phá quân tọa thìn tuất thiên khô / điều hòa

48. Thiên đồng tọa tị hợi bạc nhược / kiên cường

49. Vũ Phủ tọa tí ngọ sanh tài / lý tài

50. Âm Dương tọa sửu mùi khai láng / trầm uất.

51. Tham Lang tọa dần thân vật dục / tình dục

52. Cơ Cự tọa mão dậu ổn trọng / phù bạc

53. Tử Sát tọa tị hợi quyền uy / chuyên quyền

54. Liêm Phá tọa mão dậu phụng công / tư lợi

55. Thiên phủ tọa tị hợi tường hòa / quyền thuật

56. Đồng Âm tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

57. Vũ Tham tọa sửu mùi dục vọng / dã tâm

58. Cự Nhật tọa dần thân đắc trợ / cô lập

59. Thiên tướng tọa mão dậu chính trực / tuần tư

60. Cơ Lương tọa thìn tuất tiêm khắc / minh đoạn
 

Hathaingo giới thiệu


====================Vương Đình Chi

TỬ-VI  THẤT-SÁT tọa Tỵ Hợi.

[biểu tượng của quyền lực]

 

Tử Sát tọa tị hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền.

Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối cung là Thiên Phủ / tam hợp hội cung là Vũ ThamLiêm Phá. 

Tử Viđế tinh, Thất Sát tướng tinh đồng cung, biểu hiện một khí thế không gì so sánh được, người nhiều khai sáng lực và tư tưởng độc đáo 

Nói chung, Tử Sát có thể được coi như là một [biểu tượng của quyền lực], như vậy Tử Vi không nên hóa Quyền, Nếu không, chủ nhân quyền lực quá cao, biểu hiện một phong thái quá quắt (chuyên quyền, độc tài) khiến người khác khó chịu.

rất cần được Cát diệu hội chiếu.

Như có Phụ Bật, Xương Khúc, Lộc, Mã đồng hội, khiến Thất Sát dũng cảm có đất dụng võ, nói [hóa Sát vi Quyền] tức là loại cách cục này.

Nếu không có Cát diệu hội chiếu, giống như anh hùng phải vào rừng làm giặc, khó tránh biểu hiện bá đạo (cậy mạnh) làm càn, chủ nhân “hoạnh phát hoạnh phá”. 

Nữ mệnh Tử Sát, về mặt hôn nhân không đáng ngại nhiều, tuy nhiên nếu Sát tinh chiếu hội : chủ cô độc.

Tổ hợp tinh hệ này kết cấu “thuần tính vật chất”, hội hợp tinh diệu cường liệt (cực đoan), vì vậy cát hung thường thường xen lẫn. 

Phải suy luận Tử Sát ở cả hai bản chất hết sức cực đoan, có thể phân rõ ra Quyền Uy hoặc chuyên quyền, (ngang ngược, cậy thế, lạm quyền độc tài).

quyền uy phát triển đúng hướng (đường chánh) dễ dàng xuất nhập vào chỗ cao nhất : cuộc sống dễ thỏa lòng, tuy bế tắc cũng không hung hiểm;

chuyên quyền: dễ đi vào đường rẽ. (đường bất chánh) dễ lên mà cũng dễ vấp ngã, tai họa bệnh hoạn cũng nhiều. 

nhưng, người Tử Sát tại Mệnh thông thường tính chất không cực đoan ngang ngược như vậy, như thế hai tính chất chỉ để so sánh mà thôi. 

Các trường hợp sau đều là Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền, Lục cát, không có Hình Sát.

Tử-vi hóa KhoaPhụ tá,

Vũ, Tham hóa Lộc.

Liêm, Phá hóa Lộc,

 

Các trường hợp sau đều là Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá, Hình Sát.

Vũ hóa Quyền,

Tử Vi hóa Quyền.

 

Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền (can Nhâm),  (thì Vũ sẽ hóa Kị tại Tài cung)

cần Lục cát,không Hình Sát. thì mới có thể bỏ tính chuyên quyền.

 

Tử Vi  không hóa Quyền,

Phụ tá hội, dù hội Hỏa Linh cũng chẳng là chuyên quyền : tính chất là Tử Vi uy quyền,

 

Tử-vi hóa Khoa (can Ất),

chỉ cần có một hoặc hai Phụ tá hội hiệp, tức sẽ là quyền uy chứ không là chuyên quyền. Đồng hội là văn diệu, chủ nho nhã, tiền nhân chỉ rõ là [nho tướng phong lưu]. Bấy giờ kiến Hỏa Linh cũng hóa làm khí chất tường hòa. tốt lành, rồi sau cách cục [Hỏa Tham] [Linh Tham] mới thích dụng. nếu không có Phụ tá hội hiệp : hoạnh phát sau dễ dàng hoạnh phá. 

 

Phủ hóa Khoa (cần nhất can Canh hóa Khoa).

không sát diệu đồng chiếu, có thể giải được tính chuyên quyền, thậm chí nếu không thể chuyển hóa thành quyền uy, cũng bớt được nhiều hung hãn, cuộc sống nhiều gặp gở do đó cũng nhiều thuận cảnh.

 

Vũ Tham (tại Sửu Mùi),

Tham hóa Lộc (can Mậu) tốt nhất, Vũ hóa Lộc (can Kỉ) cũng tốt. vì Vũ Hóa Lộc khiến Tử Sát nhiều vất vả , chẳng bằng Tham Hóa Lộc chủ hưởng thụ.

 

Liêm Phá (tại Mão Dậu).

Liêm hóa Lộc (can Giáp) tốt hơn Phá hóa Lộc (vì Liêm hóa Lộc thì Phá sẽ hóa Quyền và Vũ hóa Khoa tại Tài cung),

Phá Hóa Lộc (can Quí) vất vả hơn Vũ Hóa Lộc (vì Tham sẽ hóa Kị tại Tài cung)

 

Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá hội hợp, tuyệt đối không nên kiến Tứ Sát đồng cung hoặc hội chiếu, ắt : nhân sinh gặp nhiều phiền toái.

 

Vũ hóa Quyền (can Canh),

thêm sát diệu ắt ảnh hưởng Tử Sát chuyên quyền. Tuy Phủ hóa Khoa cũng khó điều hòa (Do đó can nhâm Phủ không nên Hóa Khoa). 

 

Tử Sát nếu tự mình không có tính chuyên quyền, cũng không nên hội với tinh diệu khác hóa Quyền. Tham hóa Quyền ảnh hưởng ít hơn Phá hóa Quyền. do có Liêm hóa Lộc điều hòa, không phải xấu.

 

Tử Sát thủ mệnh

Tử Sát thủ mệnh, tài bạch cung “Vũ Tham”, nếu kiến Hỏa Linh : chủ hoạnh phát hoạnh phá, bạo phát bạo bại. phát rồi phải tự mình giữ gìn, sau đó mới có thể phát triển tốt đẹp .

 

Tử SátTử vi hóa Quyền : ắt trọn đời tài lực không đủ để lo sự nghiệp .

 

Tử Sát thủ mệnh : nặng tinh thần trách nhiệm, người tuổi Quý : sự nghiệp cung là Liêm PháPhá hóa Lộc : chủ gánh thêm nhiều trách nhiệm (ngoài trách nhiệm chính), việc gì cũng phải tự mình gánh vác .

 

Tử Sát tại mệnh cung, lấy “Cự Nhật”điểm mấu chốt . Cự Nhật tại dần thân cung là tốt, nhưng vẫn xét tinh diệu cát hung mà định.

 

Nữ mệnh Tử Sát  hôn nhân phần nhiều không như ý. nếu mệnh cung , phu thê cung kiến Sát tinh, lại bất thiện khắc chế , Rất dễ liên tục thay đổi cảm xúc..

 

Tử Sát thủ mệnh , lấy đại hạn Thiên tướng , “Vũ Tham” làm điểm mấu chốt của mệnh vận

Tử Sát lưu niên vận hạn 12 cung.

Cung Mão Dậu : Liêm Phá.

Tử vi quyền uy đến : ắt có thể thiết lập uy quyền.

Tử vi chuyên quyền đến : tuy gặp cát hóa, ở vận hạn gặp lưu niên không cát lợi, ngay lập tức sanh bế tắc hoặc phá bại, hội [Hỏa Tham] [Linh Tham] thành bại thường thường rất nhanh, trong 10 năm đại vận có thể phát sinh liên tục nhiều lần

 

Như Liêm Phá thấy Sát Kị Hình cùng họp, hoặc là Hình Kị giáp Thiên Tướng xung, củng hợp,

Tử vi quyền uy đến : phải chịu áp lực cạnh tranh, bấy giờ phải cân nhắc tình huống mà xác đính cơ tiến thóai.

Tử vi chuyên quyền đến : tuyệt không nên kích động thị phi, nếu không sẽ liên quan đến một cơn đại phong ba. 

Như nguyên cục Liêm hóa Kị xung đại vận Vũ hóa Kị, hoặc nguyên cục Vũ hóa Kị xung vận hạn Tham Hóa Kị, lại xung lưu niên Liêm Hóa Kị, lại thấy Kình Đà điệt xung, lại thấy Hình Hao, Lộc giải cứu hoặc “Lộc khinh đào hoa trọng”, ắt là năm nguy hiểm, thông thường vì thất bại mà muốn quyên sinh, nhất là phụ nữ. 

 

Cung Tị Hợi : Thiên Phủ.

Nếu Thiên Phủ kiến KhôngKhông khố, vậy Tử Sát bất kể tính chất gì đều không nên chuyển đến, ngay cả lưu niên cũng nhiều phá bại,

Tử vi chuyên quyền đến : càng chủ bạo bại.

 

Như Thiên Phủ hội Lộc là kho đầy, lại ít  Sát hợp,

Tử vi quyền uy đến : thì chủ thuận toại bình hòa,

Tử vi chuyên quyền đến : phải lo thủ để trì doanh (giữ cho đầy đặn).

 

Phủ hóa Khoa đắc Lộc, lại thấy Quang Quý ,Thai Cáo, Thai Tọa.

Tử vi quyền uy đến : chủ được vinh quang khác thường.

 

Do khí chất không hòa được với nhau, Do vậy, nguyên tắc chung của Tử Sát chuyển đến lưu niên Thiên Phủ, phải mạnh dạn “không làm” (can thiệp vào) là thích hợp nhất.

 

Cung Tí Ngọ : Đồng Âm.

Tử Sát chuyển đến : nói chung là tốt. Tử Sát chủ nhọc nhằn, gặp Đồng Âm ắt được yên bình.

Tử vi quyền uy đến : vận trình này được hưởng thụ, duy Đồng không nên Hóa Kị, chủ muốn tĩnh mà không thể tĩnh, thường thường sức khỏe không tốt, cần chú ý, tim, huyết quản có bệnh.

 

Nguyên cục Âm hóa Kị, như xung hội đại hạn Cơ hóa Kị , thì Tử Sát  không nên gặp, nếu gặp : chỉ nên tĩnh thủ (giữ yên) không nên động (thay đổi), thời gian này gặp nhiều phỉ báng oán hờn, hoặc bị kẻ dưới chiếm đoạt tài vật.

 

Cung Sửu Mùi : Vũ Tham.

Nếu gặp Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : vận thế thịnh vượng, phát lâu dài. chỉ cần không thấy Sát Kị, buôn bán bình thường.

Tử vi chuyên quyền đến : không bền tuy là lưu niên, cũng chủ nhiều cạnh tranh thị phi phiền toái. Hỏa Tham  thành cách cũng  chủ phải lo hảo rồi sau đắc tài. 

 

Như nhiều Sát Kị Hình,

Tử vi quyền uy đến : bị nhiều cạnh tranh, thu hoạch không thỏa mãn;

Tử vi chuyên quyền đến : ắt nhiều khuynh bại, có Đà đồng cung : phong cách tự thân mình cũng khiêu khích thị phi chống đối. 

 

Cung Dần Thân : Cự Nhật.

Tử vi chuyên quyền đến  không thích Thái Dương quá vượng, vì vậy vận đến cung dần Cự Nhật : thị phi, khó khăn, đến cung thân lại là tốt.

Tử vi quyền uy  thì ngược lại, thích cung dầnkhông thích cung thân, dần cung phát sinh lực lớn hơn. 

 

Cự NhậtSát Kị Hình chiếu,

Tử vi quyền uy đến : hình khắt lục thân, bất lợi khi hợp tác với người khác;

Tử vi chuyên quyền đến : phải phòng quan phi từ tụng 

 

Tử vi quyền uy đến : Cự hóa Lộc là mệnh lệnh vì thế tốt hơn Thái Dương hóa Lộc.

Tử vi chuyên quyền đến : Thái Dương hóa Lộc là thanh vọng vì thế tốt hơn Cự hóa Lộc, đại khái dể rõ . . .. 

 

Cung Mão Dậu:  Thiên Tướng.

Nếu Hình Kị giáp

Tử vi chuyên quyền đến : là vận trình chịu nhiều áp lực cùng bế tắc. xấu nhất là bấy giờ Phá hóa Lộc đến xung, biểu hiện cơ hội nhiều, bế tắc cũng nhiều, thương thường thất bại khi gần đến thành công.

Tử vi quyền uy đến : cũng nhiều phát triển lực, vận trình : thường có tính đột phá. ở lưu niên cũng chủ : cát lợi, nhưng nhiều vất vả oán hờn. 

 

Nếu Tài Ấm giáp.

Tử vi chuyên quyền đến : nên an phân giữ mình , thì tự nhiên tiến bộ, nếu dụng hết tâm cơ, chỉ chiêu thị phi, là nguyên nhân phá bại ở hậu vận 

 

Thiên Tướng đắc Lộc thì bị Kình Đà giáp, nếu không Cát diệu phù trợ,  Tử Sát đều nên tĩnh không nên động, động ắt bị tổn thất. 

 

cung Thìn Tuất : Cơ Lương,

Tử vi quyền uy đến : có lợi.

Tử vi chuyên quyền đến : thường bất lợi lục thân , cuộc sống cô lập . 
 

thấy Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : chủ tự lập ,

Tử vi chuyên quyền đến : có thể lạc lối.

 

Như Sát Kị Hình Hao đồng hội ,

Tử vi chuyên quyền đến : dễ chuyển biến đưa người  tới chổ tuyệt vọng lưu ly..

 

Lương hóa Lộc,

Tử vi chuyên quyền đến : bất lợi, dễ phát triển bằng thủ đoạn gian trá;

 

Cơ hóa Quyền , thấy thêm Cát diệu,

quyền uy đến : ắt mừng, không gì mà không lợi.

 

Cơ hóa Kị , bất luận bản chất Tử Sát đều không nên gặp.

Tử vi quyền uy đến : Có thể coi là một cơ hội để rèn luyện đời sống /

Tử vi chuyên quyền đến : Thường là do ảnh hưởng tâm lý, mà hành động bừa bãi gây nên tai họa.

 

 1. Tử Sát tọa tị hợi  quyền uy / chuyên quyền

 2. Liêm Phá tọa mão dậu  phụng công / tư lợi

 3. Thiên phủ tọa tị hợi  tường hòa / quyền thuật

 4. Đồng Âm tọa tí ngọ  tích cực / tiêu cực

 5. Vũ Tham tọa sửu mùi   dục vọng / dã tâm

 6. Dương Cự tọa dần thân  đắc trợ / cô lập

 7. Thiên tướng tọa mão dậu  chính trực / tuần tư

 8. Cơ Lương tọa thìn tuất  tiêm khắc / minh đoạn

 

***  1 thí dụ để tiện nghiên cứu :

người tuổi Nhâm

Đồng Âm  tọa mệnh (tí cung) + Kình đồng cung, hội Lương hóa Lộc (Thìn cung)

Tử Sát  đóng  giao hữu cung (Nô tại Tị),.

Tử Sát Giao hữu cung (nô), có Tử Vi hóa Quyền , hội Vũ hóa Kị (tại Sửu) + Linh đồng cung , tính chất thuộc về Tử vi chuyên quyền .

 

Đến đại vận ất Tị,

Nô cung đại vận (vô chính diệu tại Tuất) mượn Thìn cung [Cơ Lương] hội Đà La nguyên cục (tại Tuất). (hạn đại vận can Ất thì : hóa Lộc, Lương hóa Quyền, hội Cự Nhật cùng tinh.

Mệnh cung nguyên cục [Đồng Âm] thì Âm hóa Kị ,

Trong vận hạn này, tự mình gây nên phiền lụy, không chỉ chiếm đoạt tài vật mà còn đoạt luôn khách hàng của người hợp tác. Đây là do nguyên cục của cung Nôkhí chuyên quyền của [Tử Sát], đến [Cơ Lương] mà phát sinh. 

Share this:
Translate »