(Video: FAHOKA Xê Dịch) – Đại tượng Phật Ushiku – Lễ hội pháo hoa Inashiki

Share this:
@ 2020 TN InfoWay