Việt Nam: Chính phủ mới ‘cần yên lòng dân về đặc khu kinh tế’

27 tháng 2 2021 BBC

 

Việt Nam

NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES

 

Một cuộc biểu tình của người dân Việt Nam phản đối Luật Đặc khu diễn ra hôm 10/6/2018 ở Sài Gòn

Ban lãnh đạo mới hậu Đại hội 13 của đảng Cộng sản và chính quyền tại Việt Nam cần lưu ý làm yên lòng người dân về vấn đề các đặc khu kinh tế, tránh để xảy ra các quy hoạch, quản lý, vận hành bất lợi cho an ninh chủ quyền và kinh tế của đất nước, một số nhà quan sát tại Việt Nam nói với BBC.

Hôm 26/2/2021, từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo đưa ra bình luận với BBC:

"Xuất phát từ tâm lý e ngại tham vọng bành trướng, thôn tính của các triều đại phong kiến cũng như cộng sản Trung Hoa từ mấy nghìn năm đến nay, dân chúng Việt Nam đặc biệt lo lắng, nghi ngại việc nhà nước Việt Nam triển khai Luật Đặc khu áp dụng cho 3 đặc khu: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư Trung Quốc thâm nhập, lũng đoạn kinh tế việt Nam.

"Tháng 6 năm 2018, đã xảy ra biểu tình rầm rộ phản đối Dự luật Đặc khu, mà Quốc hội Việt Nam định thông qua, ở một số thành phố khắp 3 miền. Ban lãnh đạo chóp bu của đảng Cộng sản Việt Nam khi đó đã đành tức tốc chỉ đạo Quốc hội hoãn thông qua Dự luật Đặc khu.

Nguy hiểm, giống như tô giới?

Chụp lại video,

Phạm Chi Lan: ‘Tốt nhất là bỏ Luật Đặc khu’

Cũng trong dịp này, tại một tọa đàm của BBC News Tiếng Việt, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, cựu Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu quan điểm:

"Đúng là vấn đề ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc là rất nguy hiểm, nó giống như là tô giới. Ở Trung Quốc trước kia có những tô giới để cho các nước phương Tây đặc chiếm.

"Bây giờ về đặc khu, tôi nghĩ những người đúng đắn và giỏi thì phải nghe ý kiến của nhân dân xem tại sao nhân dân biểu tình rầm rộ để chống luật ba đặc khu.

"Thế mà bây giờ cứ ngấm ngầm thực hiện những luật đặc khu, thì tôi thấy rất là thắc mắc.

"Và trước hết hãy thả những người biểu tình chống luật đặc khu ra đi thì Trung Quốc sẽ thấy ý chí của nhân dân Việt Nam như thế nào.

"Trước hết, hãy cho Trung Quốc thấy ý chí của mình đi đã."

Từ Đại học Quốc gia Hà Nội, nhà nghiên cứu sử học Lê Văn Sinh nói:

"Tôi cũng có mối lo ngại về vấn đề ba đặc khu. Nếu như lập lại mà không dính líu gì đến người Trung Quốc, thì không có vấn đề gì đáng lo ngại.

"Nhưng nếu vẫn giữ tinh thần như mọi người đã biết mà đã gây ra một làn sóng phản đối của người dân Việt Nam, mà dưới một hình thức khác nhưng thực chất vẫn là đặc khu cho người Trung Quốc, thì thực sự tôi thấy lo ngại.

>>Chi tiết

Share this:
Translate »