(06/09/2019)

Đi ngược với xu hướng tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước, VN đang xem xét phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) để công ty này lại trở thành doanh nghiệp nhà nước.

Share this: