HT sưu tầm:

Vợ:

Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ
Không cắc cớ, chửi chồng con
Không phấn son 
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm
Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng

Giỏi nữ công, và gia chánh

Biết làm bánh

Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt

Không quá dốt 

Không quá khôn 

Không ôm đồm

Không ủy mị

Không thiên vị 

Không cầu kỳ 

Không quá phì 

Không quá ốm

Không dị hợm

Không chanh chua 

Không se sua 

Không phàn nàn.

————> Không có đâu

————> Đừng có KIẾM !!!.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »