Một người đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi:
 
 – Thấy tranh tôi vẽ thế nào?
 
 – Rất thích!
 
 – Thích ở chỗ nào?
 
 – Chữ ký của đẹp và bay bướm quá
 
 ==
 
 Thế nào là đẹp
 Vợ thấy chồng chụp ảnh nhiều người mẫu quá cáu lên:
 
 – Anh chụp cũng đẹp đấy, nhưng tôi nói cho anh biết, hàng vạn người như thế này cũng chẳng bằng tôi!
 
 – Ở chỗ nào?
 
 – Ở chỗ tôi là… da là thịt…. rõ chưa?

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »