Một người đến cửa hàng sách nói:
 
 – Tôi muốn mua một cuốn gì đó vừa hiện đại vừa thiết thực. Lời văn không hoa mỹ. Tôi cũng muốn tất cả trong đó được viết rõ ràng, ngắn gọn, không một chi tiết thừa.
 
 – Đây, lịch chạy tàu chỉ có cái bảng những chuyến tàu đến và đi trong thành phố thôi.

Share this:
@ 2021 TN InfoWay
Translate »