(video: Nguyen Hieu Yoga)

Yoga là một bộ môn tuyệt vời với những hiệu quả kỳ diệu đã được chứng minh trên toàn thế giới, với những bài tập nhẹ nhàng, đơn giản những hiệu quả không ngờ, chắc hẳn bạn cũng rất muốn được trải nghiệm những điều tuyệt vời mà Yoga mang lại cho cuộc sống của mình, hãy bắt đầu luyện tập cùng.

 

Share this: